Văn phòng chia sẻ - Coworking space

Tìm kiếm văn phòng chia sẻ xung quanh bạn

Văn phòng làm việc, văn phòng chia sẻ, phòng họp, chỗ ngồi làm việc

Chọn cách bạn chia sẻ!

"Bạn yêu thích không gian của mình, vì vậy bạn kiểm soát cách bạn chia sẻ nó. Mở cửa cho các cuộc họp trong tuần, bữa tối vào ban đêm hoặc chỉ quay phim vào cuối tuần - bất cứ điều gì tốt nhất cho bạn.
Trung bình, chủ nhà nhận được 10 đề nghị đặt chỗ mỗi tháng , vì vậy bạn có thể chọn những gì phù hợp với mình."