Tìm kiếm địa điểm

Trình bày 1-9 trong số 30 mục.
Loại không gianĐịa điểmSố ngườiSố ngườiĐơn giáGiá
1200(không có)120000
1200(không có)2200000
1100(không có)60000
1100(không có)20000
1100(không có)23000
1100(không có)110000
1100(không có)80000
1200(không có)2000000
1200(không có)150000